+48 12 32 83 100   |   info@hotellenart.pl
PL   |   EN   |   DE

Polityka prywatności

Przy dokonywaniu rezerwacji usług hotelowych Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji oraz późniejszej identyfikacji Klienta. Przed rozpoczęciem pobytu Klient wypełnia (lub zostaje wpisany do systemu rezerwacji) w recepcji Hotelu formularz rejestracyjny, w którym proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług hotelowych. Wypełnienie formularza w zakresie rubryk: imię i nazwisko, adres oraz numer dokumentu tożsamości jest obowiązkowe. Klient proszony jest również o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Klienci, którzy chcą otrzymywać informacje marketingowe Hotelu Lenart w formie wiadomości e–mail, mogą podać adres swojej poczty elektronicznej wypełniając odpowiednią rubrykę w formularzu rejestracyjnym.

Dane osobowe mogą być gromadzone przez Hotel również w innych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych, rejestracja w programach lojalnościowych, formularz kontaktowy).

Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Klienta jako strony umowy o świadczenie usług hotelowych, dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Hotel dla celów marketingu własnych usług/produktów. Marketing własnych usług/produktów polega w szczególności na wysyłaniu niezapowiedzianych wiadomości e–mail lub SMS do osób, których dane kontaktowe zostały udostępnione Hotelowi podczas: rezerwacji on-line, zapisu do Newslettera, przy zakupie biletu na wydarzenie (np. koncert, występ kabaretowy, impreza okolicznościowa), loterii/konkursu organizowanego przez Hotel bądź przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego w recepcji Hotelu. Klient w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu.

Hotel Lenart nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń Hotelu w przypadku naruszenia jego praw/dóbr przez Klienta.
Dane osobowe przechowywane są tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów wynikających z powyższych zapisów oraz przepisów prawa.Administratorem danych osobowych jest właściciel Hotelu Lenart – PPH Ceramika Zesławice Spółka z o.o. z siedzibą w Wieliczce przy ul. Narutowicza 1. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Administrator nie będzie przekazywał danych innym podmiotom. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawienia.

Jedynie osoby upoważnione przez Administratora danych oraz osoby obsługujące witrynę www.hotellenart.pl mają dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Użytkowników serwisu. Osoby te mają obowiązek zachowania danych w ścisłej tajemnicy. Hotel Lenart stosuje środki organizacyjne i techniczne, aby chronić dane osobowe swoich Klientów przed ich nielegalną lub przypadkową zmianą, zniszczeniem bądź utratą, jak również przed dostępem osób niepowołanych bądź przed ich nieuprawnionym rozpowszechnianiem.

Hotel Lenart zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Z tego też względu, zachęcamy do regularnego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji w Hotelu Lenart.

Polityka prywatności

WPROWADZENIE

PPH Ceramika Zesławice sp. z o.o. jest operatorem Hotelu Lenart**** oraz „Restauracji pod kominem”, dalej nazywane Hotel Lenart, a polityka prywatności i plików cookie zawiera szczegółowe informacje na temat tego, kiedy i dlaczego gromadzimy dane osobowe, jak je przechowujemy i w jaki sposób je wykorzystujemy.

Hotel Lenart**** oraz „Restauracji pod kominem” to nazwa handlowa której właścicielem jest PPH Ceramika Zesławice sp. z o.o. ul. Narutowicza 1; 32-020 Wieliczka. Polityka ta obejmuje wykorzystanie danych osobowych naszych gości jak i uczestników imprez organizowanych przez Hotel Lenart.

1. JAK ZBIERAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Gromadzimy informacje podczas interakcji z nami, w tym (ale nie tylko), odwiedzając nasze strony internetowe, rejestrując się w wiadomościach e-mail, kupując bilety (w trybie online lub przez telefon).

Używamy również niektórych publicznie dostępnych informacji, abyśmy mogli dotrzeć do potencjalnych klientów, zbieramy i wykorzystujemy pewne informacje, gdy Państwo odwiedzają nasze strony internetowe lub korzystacie z bezpłatnego Wi-Fi na terenie naszego obiektu.
Informacje szczegółowe

Zbieramy dane osobowe na kilka sposobów opisanych poniżej:

 • Kiedy kontaktują się Państwo z nami, aby zarezerwować bilety przez telefon lub e-mail
 • Kiedy rezerwują Państwo bilety online lub osobiście
 • Kiedy przystępują Państwo do obsługiwanego przez nas konkursów
 • Po zalogowaniu się do korzystania z bezpłatnego Wi-Fi w naszym obiekcie
  Podczas odwiedzania naszych stron internetowych, w tym, wypełniania formularzy, dokonywania zakupów biletów w sklepie internetowym, ubiegania się o pracę, opublikowania komentarza na blogu. Jeśli w przeglądarce włączono obsługę plików cookie, możemy w takich okolicznościach korzystać z plików cookie w celu zbierania informacji o Państwa wizycie podczas przeglądania naszej stronę. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz sekcję 9 poniżej na temat plików cookie
 • Kiedy odpowiadają Państwo na ankietę, którą dostarczamy Państwu
  Podczas interakcji z nami w mediach społecznościowych (na przykład „polubienie” naszych stron na Facebooku) w zależności od ustawień prywatności na takich platformach
 • Po wypełnieniu formularzy online, takich jak ogólny kontakt, rezerwacje, sprzedaż biletów. Dane te są wysyłane pocztą elektroniczną do odpowiedniego personelu Hotelu Lenart w celu zapewnienia odpowiednich usług
 • Możemy również zbierać o Państwa informacje przez strony trzecie (jak opisano szczegółowo poniżej w sekcji 3)
 • Jeśli skontaktują się Państwo z nami w inny sposób: telefonicznie, e-mailem lub pocztą

2. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY

Zbieramy informacje, które są niezbędne do świadczenia usług, o które Państwo proszą, aby informować Państwa na bieżąco o tym, co dzieje się w naszym obiekcie, i które w inny sposób są nam niezbędne do prowadzenia naszej działalności, a także do poprawy świadczeń dla naszych gości.

Istnieją okoliczności, w których mogą Państwo ograniczyć informacje, które nam Państwo przekazują, ale może to wpłynąć na jakość usług lub informacje, które dostarczamy Państwu.

Informacje szczegółowe

Możemy zbierać i przetwarzać następujące informacje:

Informacje uzyskane bezpośrednio od Państwa (na przykład osobiście, przez telefon, pocztą lub podczas interakcji z nami online).

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres
 • Kontaktowy numer telefonu

W razie potrzeby możemy również zbierać:

 • Dane karty płatniczej (należy jednak pamiętać, że nie będziemy przechowywać takich informacji dłużej niż to konieczne do przetworzenia transakcji)
 • Adres (adresy) dostawy i / lub adres (y) rozliczeniowe
 • Ustawienia poczty e-mail
 • Szczegóły dotyczące towarów i usług zakupionych przez Państwa
 • Informacje na temat tego, czy Państwo są płatnikiem podatku, abyśmy mogli wystawić fakturę
 • Informacje podawane podczas organizowania konkursu lub promocji przez nas lub jednego z naszych partnerów
 • Informacje podawane w korespondencji gdy państwo kontaktują się z nami drogą pocztową
 • Informacje, które Państwo podają, wypełniając ankiety, które wykorzystujemy do celów statystycznych
 • Szczegóły polecenia zapłaty dla bieżących uzgodnień dotyczących płatności
 • Państwa adres MAC, aby zapewnić bezproblemową usługę Wi-Fi w naszym obiekcie
 • Każde konkretne życzenie lub wymagania dietetyczne, które mogą Państwo mieć, aby pomóc nam udoskonalić Państwa wizytę
 • Możemy zbierać dodatkowe informacje, jeśli uznamy, że mogą być Państwo zainteresowani wspieraniem naszych akcji charytatywnych (szczegóły w sekcji 3 poniżej w części „Kiedy chcemy lepiej poznać Państwa potencjalne zainteresowanie wspieraniem naszych akcji charytatywnych”)

Odwiedzając dowolne z naszych stron internetowych możemy używać plików cookie i innych podobnych technologii (w tym Google Analytics), a także zbierać od Państwa inne informacje, które opisano w sekcji 10 poniżej.

Możemy również uzyskać informacje pochodzące z innych zewnętrznych źródeł i połączyć je z informacjami, które już posiadamy o Państwie. Zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy informacje te będą publicznie dostępne lub jeśli zezwolicie stronom trzecim na udostępnienie tych informacji. Zostało to opisane w sekcji 3 poniżej pod nagłówkiem „Kiedy chcemy lepiej poznać Państwa potencjalne zainteresowanie wspieraniem naszych akcji charytatywnych”.

3. DLACZEGO ZBIERAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE I JAK Z NICH KORZYSTAMY

Korzystamy z informacji, które posiadamy na Państwa temat, w wielu celach, w tym w celu dostarczenia informacji, o które Państwo proszą, dostarczenia usługi (lub towarów), o którą Państwo proszą. Poniżej opisujemy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy te informacje i jak długo je przechowujemy.

Informacje szczegółowe

Możemy wykorzystywać Państwa dane w następujący sposób:

Wypełniać nasze zobowiązania wynikające z umowy z Państwem i w inny sposób prowadzić naszą działalność

Zawiera:

 • przetwarzanie Państwa płatności (chociaż proszę pamiętać, że nie będziemy przechowywać danych Państwa płatności dłużej niż to konieczne do przetworzenia transakcji)
 • przekazanie nam darowizn podczas naszych akcji charytatywnych i korespondencję z Państwem w sprawie darowizny
 • kontaktując się z Państwem w przypadku jakichkolwiek ważnych informacji związanych z zakupem towarów lub usług, w tym potwierdzeniem zamówień, przypomnieniami, szczegółami wszelkich zmian, opóźnieniami lub innymi informacjami związanymi z Państwa rezerwacją i podziękowaniem za darowizny
 • kontaktowanie się z Państwem w związku ze współpracą, którą mogą Państwo z nami zawrzeć
  skontaktować się z Państwem, aby odpowiedzieć na Państwa pytania (na przykład, jeśli wyślesz do nas e-mail z pytaniem)
 • ulepszanie naszych stron internetowych i usług online
 • wypełnianie obowiązków sprawozdawczych

Kiedy mamy Państwa zgodę

Jeśli poprosimy Państwa o pozwolenie, aby udostępnić zgodę z wyprzedzeniem, wykorzystamy Państwa dane, aby:

 • wysyłać e-maile o wydarzeniach, lub imprezach organizowanych w naszym obiekcie, wyprodukowanych przez strony trzecie zgodnie z Państwa określonymi preferencjami. Czasami możemy też umieszczać wybrane informacje o wydarzeniach w innych miejscach w stopce e-maili. Dołożymy wszelkich starań, aby te wydarzenia były interesujące dla subskrybentów poczty e-mail.
 • przesyłania e-maili w związku z konkretnym wydarzeniem lub aktualizacją dotyczącą naszego obiektu.
  skontaktujemy się z Państwę, aby poprosić o reakcję na ankiety lub wziąć udział w grupach fokusowych i sesjach zdjęciowych;
  udostępniać swoje dane innym partnerom zewnętrznym, którzy skontaktują się z Państwem, aby poinformować Państwa, w jaki sposób wykorzystują Państwa dane;
 • nadal kontaktować się z Państwem w związku z możliwościami finansowego lub rzeczowego wsparcia naszych akcji charytatywnych (opis ten znajduje się poniżej w tej części pod hasłem „Kiedy chcemy lepiej poznać Państwa potencjalne zainteresowanie wspieraniem naszych akcji charytatywnych”).

Kiedy mamy prawny obowiązek to zrobić

W odpowiednich okolicznościach wykorzystamy Państwa dane, aby wypełnić nasze zobowiązania prawne, które mogą obejmować:

 • korzystanie z urządzeń do nagrywania CCTV w naszych pomieszczeniach w celu monitorowania i bezpieczeństwa
 • wykrywanie i zmniejszanie ryzyka nieuczciwych transakcji osobiście lub online
 • podejmowanie należytej staranności w celu wykrywania oszustw, prania pieniędzy i ryzyka kredytowego oraz ochrony reputacji naszego hotelu
 • aby nasze bazy danych były aktualne
 • dla naszej dokumentacji finansowej, w tym w celach związanych z upominkami
 • takie inne obowiązki, które są nam narzucane od czasu do czasu przez organy państwowe\
 • usuwanie lub aktualizowanie posiadanych przez nas informacji o Państwie, jeśli dowiemy się, że takie informacje są niedokładne.
 • przestrzeganie Państwa praw do danych (jak opisano poniżej w sekcji 5)
 • w stosownych przypadkach wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo, na przykład zgłaszanie przypadków pierwszej pomocy

Kiedy leży to w naszym uzasadnionym interesie

Wykorzystamy Państwa dane tam, gdzie leży to w naszym uzasadnionym interesie, aby:

 • poznać Państwa zainteresowania i preferencje, abyśmy mogli dostarczyć Państwu informacji, które są dla Państwa istotne i interesujące, a także ukierunkowują nasze materiały marketingowe, tak aby były bardziej trafne dla Państwa.
 • klasyfikować naszych gości i uczestników do grup lub segmentów według postaw i zachowań, wykorzystując informacje, które nam Państwo przekazują (poprzez interakcje z nami i naszym hotelem, w tym podczas odpowiadania na nasze ankiety).Te segmenty pomagają nam:
 • lepiej zrozumieć naszych gości i uczestników i upewnić się, że przesyłamy odpowiednie informacje do każdej grupy.
 • umożliwić nam dostosowanie i ukierunkowanie naszego programu kulturalnego i usług, aby pomóc nam je zarządzać i ulepszać.
 • wykorzystywać pseudonimizowane dane, aby kierować reklamy do użytkowników na platformach społecznościowych (takich jak Facebook, Twitter i Instagram) lub za pośrednictwem reklam innych firm, które mogą być wyświetlane na innych używanych przez nas stronach internetowych. Informacje udostępniane na tych platformach są pseudonimizowane, aby chronić twoje dane osobowe.
 • mierzyć i rozumieć, w jaki sposób nasi odbiorcy reagują na różne działania marketingowe, dzięki czemu możemy zapewnić, że nasza działalność jest dobrze ukierunkowana, trafna i skuteczna
 • umożliwić nam uruchomienie testowej wersji naszej strony internetowej i systemu zarządzania relacjami z klientami, które używamy wewnętrznie do pilotowania nowych funkcji i zapewnienia płynnego działania naszych usług internetowych.
 • identyfikować i kontaktować się z osobami, które są w stanie finansowo wspierać nasze akcje charytatywne (jak opisano poniżej).
 • zachować swoje dane osobowe w naszym bezpiecznym systemie zarządzania relacjami z klientami dla powyższych celów.

Kiedy chcemy lepiej poznać Państwa potencjalne zainteresowanie wspieraniem naszych akcji charytatywnych

Aby lepiej zrozumieć zaangażowanie osób i ich potencjalne zainteresowanie wspieraniem akcji charytatywnych. Zanim skontaktujemy się z tymi osobami w celu wsparcia naszych akcji charytatywnych, możemy starać się uzyskać publicznie dostępne informacje, aby pomóc nam zrozumieć pochodzenie osób, które mogą nam pomóc i zapewnić, że będziemy składać prośby o wsparcie dla tych, którzy mogą być w stanie i chcą jej udzielić.

W takich okolicznościach możemy zebrać następujące informacje (oprócz tych opisanych szczegółowo w sekcji 2 powyżej): wcześniejsze interakcje osoby z naszym hotelem, stanowisko i miejsce pracy, miejsce prowadzenia działalności, publicznie dostępne informacje w odniesieniu do kariery zawodowej, zainteresowań, miejsca zamieszkania, języków używanych, darowizn na rzecz innych organizacji. Możemy również wykorzystywać publicznie pozyskiwane obrazy do identyfikacji osób, które biorą udział w naszych wydarzeniach.

Korzystamy z różnych źródeł w celu uzyskania takich informacji, w tym witryn z gazetami, oficjalnych stron internetowych innych firm i organizacji charytatywnych, stron internetowych rynku mieszkaniowego i innych

Uważamy, że w naszym uzasadnionym interesie leży gromadzenie i wykorzystywanie tych informacji oraz, jeśli uznamy to za właściwe, kontaktowanie się z takimi osobami. Po skontaktowaniu się z takimi osobami, poprosimy o ich zgodę na dalsze kontaktowanie się z nimi w związku z możliwościami wspierania naszych akcji charytatywnych oraz powiązanych działań.

Jeśli zdecydujemy się nie kontaktować z takimi osobami lub jeśli powiedzą nam, że nie chcą się z nami kontaktować, usuniemy zebrane informacje, zachowując jedynie kluczowe informacje identyfikujące, które pozwolą nam upewnić się, że nie skontaktujemy się z tymi osobami w przyszłości.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak to konieczne dla celów prawnych wymienionych powyżej.

4. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE STRONOM TRZECIM

Hotel Lenart nie będzie udostępniać, sprzedawać ani w inny sposób udostępniać Państwa danych osobowych stronom trzecim bez Państwa wyraźnej uprzedniej zgody.

Udostępniamy Państwa dane stronom trzecim, które wykonują usługi w naszym imieniu (na przykład, gdy korzystamy z usług firm trzecich) w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład ochrony przed oszustwami) lub w celu egzekwowania naszych praw, własność lub bezpieczeństwa Hotelu Lenart, naszych gości lub innych osób.

Możemy udostępniać twoje dane osobowe następującym organizacjom:

 • usługodawcom działającym w naszym imieniu. Na przykład może to obejmować przetwarzanie płatności, usługi baz danych, usługi hostingu witryn internetowych, dostawców lub usługi online i / lub usługi w chmurze, organizacje drukujące i pocztowe, agencje marketingowe i usługi dostarczania poczty e-mail
 • zewnętrzne usługi danych i platformy analityczne, które pomagają nam w segmentowaniu i zrozumieniu naszych odbiorców (jak opisano powyżej w sekcji 3 powyżej)

Jeśli mamy Państwa pozwolenie lub w inny sposób zostanie to wyraźnie przekazane z wyprzedzeniem, możemy udostępnić Państwa dane osobowe:

 • nazwane strony trzecie, które zaznaczyły opcję, aby umożliwić nam przekazanie Państwa danych stronom trzecim w momencie zakupu towarów i usług od nas
 • inne organizacje, takie jak organizatorzy zawodów, sponsorzy i współpracownicy związani z wydażeniami, w których jasno określono, że takie organizacje mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika, z zastrzeżeniem warunków takich osób trzecich (i polityki prywatności). Zalecamy sprawdzenie zawiadomień o ochronie danych dostarczanych przez takie strony trzecie i skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych (lub odpowiednikiem), jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania
 • miejsca partnerskie, w których kupiliście Państwo bilety hostowane w takich miejscach

Jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa (na przykład w ramach przepisów dotyczących prania pieniędzy lub dobroczynności, lub na mocy orzeczenia sądowego), możemy udostępnić dane osobowe policji, innym organom ścigania lub organom regulacyjnym lub organowi rządowemu prowadzącemu dochodzenie w sprawie niezgodnych z prawem działań.

5. PAŃSTWA PRAWA DO OCHRONY DANYCH

Użytkownik ma określone prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do posiadanych przez nas danych osobowych i korzysta z nich. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych w sekcji „Kontakt z nami w sprawie danych osobowych” poniżej.

Do Państwa praw należą: prośba o kopię posiadanych przez nas informacji o Państwa danych, w przypadku posiadania nieprawidłowych informacji o Państwa danych i żądanie ich poprawy lub żądanie zaprzestania wykorzystywania Państwa danych osobowych w określony sposób (na przykład mogą państwo poprosić o zaprzestanie wysyłania e-maili).

Użytkownik ma następujące prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych, do których należą:

 • otrzymywanie informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe (cel niniejszej polityki);
 • wystosowanie prośby do nas o usunięcie danych (często nazywanych „prawem do bycia zapomnianym”). Nie zawsze będziemy mogli tego usunięcia dokonań, zgodnie z prawem istnieją pewne okoliczności, w których będziemy musieli lub będziemy mieli do tego prawo;
 • uzyskanie kopii swoich danych osobowych. Podzbiór danych (ograniczony do danych, które nam Państwo przekazali) jest dostępny w formacie odczytywalnym maszynowo, jeśli jest wymagany;
 • zgłoszenie sprzeciwu wobec sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane, i poproszenie o zaprzestanie ich używania w określonych celach. Mogą zaistnieć okoliczności, w których poproszą Państwo nas o ograniczenie wykorzystania Państwa danych, a my będziemy uprawnieni do odrzucenia tego wniosku. Jednakże zawsze zaprzestaniemy wykorzystywać Państwa dane do celów e-mail marketingu na Państwa prośbę. Każdy wysłany do Państwa e-mail marketingowy zawiera szczegółowe informacje o tym, jak zmienić preferencje dotyczące komunikacji lub anulować subskrypcję przyszłych wiadomości.
 • aby wycofać swoją zgodę, w przypadku gdy wykorzystujemy Państwa dane osobowe za Państwa zgodą (jak opisano powyżej w sekcji „Dlaczego zbieramy dane osobowe i w jaki sposób je używamy”).
 • aby poprosić nas o przeniesienie danych do innej organizacji, gdzie dane przechowywane są w czytelny dla maszyny, powszechnie używany sposób i mogą być bezpiecznie przenoszone.
 • jeśli podejmujemy decyzję o rozpatrzeniu Państwa prośby za pomocą środków automatycznych, mogą Państwo zażądać, aby decyzja została rozpatrzona przez człowieka i
 • prawo do złożenia skargi do Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (https://uodo.gov.pl/), jeśli uważają Państwo, że którekolwiek z Państwa praw zostało przez nas naruszone.

Aby skorzystać ze swoich praw, prosimy o skorzystanie z naszych danych kontaktowych widocznych poniżej.

Możemy zażądać dodatkowych informacji, abyśmy mogli zweryfikować Państwa tożsamość (i aby Państwa dane osobowe nie zostały ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa jej otrzymać). Może to obejmować:

 • Kolorowej kopii dowodu osobistego lub prawa jazdy, aktu urodzenia lub rachunku za media
 • Jeśli Państwa zgłoszenie dotyczy określonej transakcji z Hotelem Lenart, dowód tej transakcji (np. paragon lub faktura)

Możemy skontaktować się z Państwem w celu uzyskania dalszych informacji w związku z Państwa prośbą o pomoc w egzekwowaniu Państwa praw zgodnie z prawem.

Staramy się odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami jednak może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli Państwa zgłoszenie jest szczególnie skomplikowane lub złożyli Państwo pewną liczbę wniosków. W takich okolicznościach powiadomimy Państwo o przewidywany terminie odpowiedzi.

6. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Hotel Lenart dąży do zapewnienia bezpieczeństwa danych. Używamy różnych technologii i procedur bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem i użyciem.

Dane, które od Państwa zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Tacy pracownicy mogą zajmować się, między innymi, wypełnianiem Państwa zamówienia, przetwarzaniem Państwa danych płatniczych i świadczeniem usług wsparcia. Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzacie się Państwo na to przeniesienie, przechowywanie lub przetwarzanie, a my podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Państwa dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z tymi zasadami.

Odbywa się to na wiele różnych sposobów, w tym:

 • Kraj, do którego wysyłamy dane, może zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską jako wystarczająco bezpieczny;
 • Odbiorca znajduje się w Stanach Zjednoczonych i jest certyfikowanym członkiem zatwierdzonego programu Tarczy Prywatności UE-USA; lub
 • Odbiorca mógł podpisać umowę zobowiązującą do ochrony Państwa danych.

We wszystkich takich przypadkach zapewniamy, że wszelkie przekazywane Państwa informacji są zgodne z przepisami o ochronie danych.

Należy jednak pamiętać, że transmisja danych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Państwa dane mogą być kierowane przez kilka krajów, zanim zostaną dostarczone. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych przesyłanych na nasze strony internetowe, jednak po otrzymaniu danych użyjemy odpowiednich procedur bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

7. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE

Utrzymujemy tę Politykę prywatności i plików cookie pod kontrolą i będziemy wprowadzać zmiany od czasu do czasu. Możemy poinformować Państwa o takich zmianach za pomocą wiadomości e-mail, tekstu lub innej odpowiedniej metody komunikacji. Najnowsza wersja tych zasad będzie zawsze wyświetlana na tej stronie.

8. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Aby uzyskać więcej informacji lub zgłosić jakiekolwiek pytania, prosimy o skorzystanie z przysługujących Państwu praw lub złożenia skargi na wykorzystanie danych osobowych, do naszego inspektora ochrony danych, pod adresem: Ryszard Lenart, ul. Narutowicza 1, 32-020 Wieliczka

9. PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

W tej sekcji opisano sposób korzystania z plików cookie i podobnych technologii podczas odwiedzania naszych witryn internetowych lub korzystania z naszych lokalnych usług Wi-Fi.

KIEDY ODWIEDZAJĄ PaŃSTWO NASZE STRONY INTERNETOWE

Hotel Lenart prowadzi następujące strony internetowe:

https://hotellenart.pl
https://podkominem.com

Mogą Państwo przeglądać strony internetowe Hotelu Lenart, nie informując nas o tym, kim jesteście, ani nie ujawniając żadnych osobistych informacji o sobie. Jeśli w przeglądarce włączono obsługę plików cookie, strony internetowe będą zbierać informacje o Państwa wizycie podczas poruszania się po stronach internetowych.

Może to obejmować: informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, dane logowania (w stosownych przypadkach), typ i wersję przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platforma operacyjna; informacje o Państwa wizycie, w tym pełny strumień kliknięć adresów URL (ang. Uniform Resource Locators) na stronie internetowej (w tym datę i godzinę); Bilety na wydarzenia, które Państwo przeglądali lub wyszukiwali; czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość odwiedzin określonych stron, informacje o interakcjach strony (takie jak przewijanie, kliknięcia i przesuwanie kursorem myszy) oraz metody używane do przeglądania strony.

Korzystamy z tych danych w celu informowania o rozwoju naszej usługi (na przykład, jeśli wiemy, z których przeglądarek korzysta większość naszych użytkowników, możemy odpowiednio przydzielić zasoby programistyczne). Poniżej znajduje się więcej informacji na temat plików cookie.

CO TO SĄ PLIKI COOKIES I W JAKI SPOSÓB JE KORZYSTAMY

Pliki cookie to fragmenty danych, które strona internetowa może przenieść do przeglądarki użytkownika. Pliki cookie mogą pozostać na Państwa komputerze po opuszczeniu witryny, ale mogą Państwo je ręcznie usunąć za pomocą większości przeglądarek. Większość przeglądarek internetowych ma wstępnie ustawione pliki cookie. Niektóre pliki cookie przechowują dane tylko na czas przebywania na witrynie. Są to tak zwane pliki cookie sesji i nie są przechowywane na komputerze po opuszczeniu witryny.

Znacznik pikselowy (znany również jako beacon lub przezroczysty GIF) jest niewidocznym pikselem 1 × 1 umieszczonym na stronach internetowych. Kiedy wchodzisz na te strony, tagi pikselowe generują ogólne powiadomienie o wizycie i pozwalają nam ustawić lub odczytać nasze ciasteczka. Używamy znaczników pikselowych w połączeniu z plikami cookie do śledzenia aktywności na naszych stronach internetowych, w szczególności do śledzenia odwiedzin, godzin i dat odwiedzin, przeglądanych stron, lokalizacji kraju i miasta, używanych urządzeń, zakupów, źródeł odwiedzanych przed odwiedzeniem naszych stron internetowych, danych demograficznych i adresu e-mail. Używamy ich do celów raportowania i do celów marketingowych, aby retargetować reklamy i modelować wzrokowo. Te informacje są wykorzystywane do tego, aby nasze witryny i reklamy były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań.

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz dostosować swoją przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała, gdy pliki cookie są używane. Możesz także użyć wtyczek i rozszerzeń, które blokują funkcjonalność znaczników pikselowych. Większość elementów witryn należących do Hotelu Lenart będzie nadal działać, jeśli wyłączysz pliki cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Odwiedzając strony internetowe Hotelu Lenart, jeśli Państwa przeglądarka używa ustawień standardowych i akceptuje pliki cookie, wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie plików cookie ze stron internetowych Hotelu Lenart na Państwa komputerze. Jeśli nie chcecie Państwo, aby tak się stało, możecie wyłączyć je w ustawieniach przeglądarki. W szczególności używamy następujących plików cookie i podobnych technologii:

 • Korzystamy z Google Analytics w celu zbierania informacji o tym, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają i poruszają się po naszych stronach internetowych. Informacje te są anonimowe i nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Przeczytaj Politykę prywatności Google Analytics, aby dowiedzieć się więcej.
 • Mogą Państwo przejść do preferencji Google, aby sprawdzić, co według Google rozumie jako twój wiek, płeć i zainteresowania. Mogą Państwo dodawać, edytować lub usuwać informacje na tej stronie lub mogą Państwo zrezygnować z Google, które zbierają i analizują zachowanie. Google Analytics zbiera informacje anonimowo, ale mogą Państwo zrezygnować z monitorowania Google Analytics we wszystkich witrynach, których Państwo używają, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics .
 • Podczas odwiedzin na stronach internetowych mogą być dostarczane pliki cookie przez strony internetowe firm trzecich. Gdy odwiedzasz stronę z zawartością osadzoną na przykład na Facebooku, SoundCloud, Vimeo, Twitterze, YouTube, Mapach Google lub Flickr, możesz otrzymać pliki cookie z tych stron. Hotel Lenart nie kontroluje rozpowszechniania tych plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź witryny firm trzecich.
REZERWUJ
ONLINE
OFERTY
WYDARZENIA
PAKIETY
POBYTOWE
5 PAŹ. PIOTR
CUGOWSKI