przystawka1 -tatar ze zdjęciem

przystawka nr1 - tatar wołowy