Polityka prywatności hotelu Lenart****

Przy dokonywaniu rezerwacji usług hotelowych Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji oraz późniejszej identyfikacji Klienta. Przed rozpoczęciem pobytu Klient wypełnia (lub zostaje wpisany do systemu rezerwacji) w recepcji Hotelu formularz rejestracyjny, w którym proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług hotelowych. Wypełnienie formularza w zakresie rubryk: imię i nazwisko, adres oraz numer dokumentu tożsamości jest obowiązkowe. Klient proszony jest również o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Klienci, którzy chcą otrzymywać informacje marketingowe Hotelu Lenart w formie wiadomości e–mail, mogą podać adres swojej poczty elektronicznej wypełniając odpowiednią rubrykę w formularzu rejestracyjnym.

Dane osobowe mogą być gromadzone przez Hotel również w innych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych, rejestracja w programach lojalnościowych, formularz kontaktowy).

Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Klienta jako strony umowy o świadczenie usług hotelowych, dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Hotel dla celów marketingu własnych usług/produktów. Marketing własnych usług/produktów polega w szczególności na wysyłaniu niezapowiedzianych wiadomości e–mail lub SMS do osób, których dane kontaktowe zostały udostępnione Hotelowi podczas: rezerwacji on-line, zapisu do Newslettera, przy zakupie biletu na wydarzenie (np. koncert, występ kabaretowy, impreza okolicznościowa), loterii/konkursu organizowanego przez Hotel bądź przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego w recepcji Hotelu. Klient w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu.

Hotel Lenart nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń Hotelu w przypadku naruszenia jego praw/dóbr przez Klienta.
Dane osobowe przechowywane są tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów wynikających z powyższych zapisów oraz przepisów prawa.Administratorem danych osobowych jest właściciel Hotelu Lenart – PPH Ceramika Zesławice Spółka z o.o. z siedzibą w Wieliczce przy ul. Narutowicza 1. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Administrator nie będzie przekazywał danych innym podmiotom. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawienia.

Jedynie osoby upoważnione przez Administratora danych oraz osoby obsługujące witrynę www.hotellenart.pl mają dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Użytkowników serwisu. Osoby te mają obowiązek zachowania danych w ścisłej tajemnicy. Hotel Lenart stosuje środki organizacyjne i techniczne, aby chronić dane osobowe swoich Klientów przed ich nielegalną lub przypadkową  zmianą, zniszczeniem bądź utratą, jak również przed dostępem osób niepowołanych bądź przed ich nieuprawnionym rozpowszechnianiem.

Hotel Lenart zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Z tego też względu, zachęcamy do regularnego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji w Hotelu Lenart.

stat4u