Godziny otwarcia Kopalni Soli Wieliczka od 26.12.2021 do 30.12.2021

-Codziennie w godzinach 8:30 do 17:00,

31 grudnia  w godzinach 8:30 do 15:30

Godziny otwarcia Kopalni Soli Wieliczka w 2022.

Od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia:

Codziennie: 8.30 do 17.00 (godzina ostatniego wejścia)

Długi weekend majowy:

-30.04.2022 do 03.05.2022 w godzinach 7.30 do 19.30

-04.05.2022 do 08.05.2022 w godzinach 8.00 do 18.00

Lipiec oraz sierpień:

-codziennie 7.30 do 19.30

Poniżej znajduje się harmonogram wejść w językach obcych, które będą realizowane codziennie przez cały rok.

Tury dla turystów indywidualnych w języku angielskim:

od stycznia do marca oraz od listopada do grudnia:

Poniedziałek –niedziela: 10.00-17.00 co 60 minut

od kwietnia do czerwca oraz od września do października:

Poniedziałek –niedziela : 9.00 – 17.00 co 60 minut

Długi weekend majowy oraz lipiec i sierpień:

-Codziennie: 8.00-19.00 co 60 minut.

Tury dla turystów indywidualnych w języku niemieckim:

-cały rok o godzinie: 11.15 i 14.15

Tury dla turystów indywidualnych w języku rosyjskim:

-cały rok o godzinie: 11.45 i 13.45

Tury dla turystów indywidualnych w języku francuskim:

-cały rok o godzinie: 12.15 i 15.15

Tury dla turystów in.pldywidualnych w języku hiszpańskim:

-cały rok o godzinie: 12.45 i 15.45

Tury dla turystów indywidualnych w języku włoskim:

-cały rok o godzinie: 13.15 i 16.15

Pragniemy również przypomnieć o możliwości przeniesienia zaległych zadatków na rok 2022. W tym celu prosimy o kontakt pod adres mailowy: rezerwacja@kopalnia.pl

 

 

Wieliczka Salt Mine opening hours from 26. 12. 2021 to 30. 12. 2021

-Daily from 8:30 a. m. to 5 p. m,

– December 31 from 8:30 am to 3:30 pm

Wieliczka Salt Mine opening hours in 2022.

From January to June and from September to December:

Daily: 8. 30 a. m. to 5 p. m. (last admission time)

Long weekend in May:

-30. 04. 2022 to 03. 05. 2022 from 7. 30 am to 7. 30 pm

-04. 05. 2022 to 08. 05. 2022 from 8. 00 am to 6. 00 pm

In July and August:

-daily 7. 30 am to 7. 30 pm

 

Below is a schedule of foreign language entries that will run daily throughout the year.

 

Tours for individual tourists in English:

– January to March and November to December:

Monday – Sunday: 10. 00 am-5. 00 pm every 60 minutes

-April to June and September to October:

Monday – Sunday: 9. 00 am – 5. 00 pm every 60 minutes

Long May weekend and July and August:

-Daily: 8am-7pm every 60 minutes.

 

Tours for individual tourists in German:

-all year at: 11. 15 and 14. 15

Tours for individual tourists in Russian:

-all year at: 11. 45 and 13. 45

Tours for individual tourists in French:

-all year at: 12. 15 and 15. 15

Tours for individual tourists in Spanish:

-all year at: 12. 45 and 15. 45

Tours for individual tourists in Italian:

-all year round at: 13. 15 and 16. 15

We would also like to remind you that you can carry over your outstanding deposits to 2022. To do so, please contact us at the following email address: rezerwacja@kopalnia