Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Fundusze Europejskie dla Małopolski

Nazwa Beneficjenta: PPH Ceramika Zesławice sp. o o.

Projekt MRPO: 03.01.04-12-414/09

Rozwój Infrastruktury turystycznej Małopolski poprzez budowę

Hotelu Lenart w Wieliczce

Wartość dofinansowania: 2 000 000,00 PLN