wystawa królewskich sreber, fot. D. Kołakowski (1)