Szanowni Państwwo!

 

W dniach 13-16.06.2019 r. w Wieliczce, odbędzie się 44 Światowy Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Hydrologii Medycznej ISMH oraz XXVII (XXXI) Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej.

 

Odbywające się co dwa lata Zjazdy Balneologiczne są miejscem spotkań lekarzy różnych specjalności, menedżerów związanych z lecznictwem uzdrowiskowym oraz fizjoterapeutów, psychologów i pielęgniarki. Są okazją do wymiany najnowszych wiadomości z zakresu medycyny uzdrowiskowej i medycyny fizykalnej.

Przewidujemy udział 300-400 osób z zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, Gości zagranicznych z całego świata, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Parlamentarzystów.

 

Według danych GUS, NFZ kieruje na leczenie uzdrowiskowe ok. 450 tys. osób w ciągu roku. Drugie tyle  korzysta wykupując komercyjne pobyty i leczenie w uzdrowisku. Reasumując, rocznie jest to około miliona osób.

Wszystkie te osoby są przyjmowane przez lekarzy  co najmniej z pierwszym stopniem specjalizacji. W sanatorium kuracjusz  równolegle z zabiegami przyjmuje leki zlecone  przez lekarza. Dlatego tak ważna jest promocja urządzeń i produktów w uzdrowiskach.

 

Propozycja dla Złotego Partnera Kongresu:

Złoty Partner Kongresu:

– ma prawo do posługiwania się tytułem we własnych działaniach promocyjnych.

– logotyp Złotego Partnera z odnośnikiem do strony internetowej zamieszczony zostaje w materiałach elektronicznych (m. in. na stronie internetowej Kongresu).

Promocja podczas Kongresu:

 • stoisko wystawiennicze
 • reklama w Programie Zjazdu
 • wymieniony w Programie jako sponsor

–  jeden wykład 20-dziestominutowy – prezentacja produktu podczas sesji

–  wyłączna przestrzeń reklamowa na smyczach

– logotyp Złotego Partnera zamieszczony na materiałach konferencyjnych (program, identyfikatory)

– materiały reklamowe dostarczone przez Złotego Partnera dołączone są do materiałów kongresowych

– roll-up Złotego Partnera w sali konferencyjnej

–  logotyp Sponsora na tapecie promocyjnej wyświetlanej na ekranie w Sali konferencyjnej podczas przerw w wykładach

– oficjalne podziękowanie Złotemu Partnerowi na zakończenie Kongresu

 • uczestnictwo 2 gości zaproszonych przez Partnera: udział w obradach, certyfikat uczestnictwa,
 • 3 noclegi, wyżywienie: 3x lunch (14,15,16.06.), 1x kolacja (13.06),
 • udział Balu Balneologa (14.06.),
 • udział w imprezie plenerowo-integracyjnej – kolacja grillowa (15.09)

Koszt pakietu Złotego Sponsora 20 000 PLN brutto

 

 

Propozycja dla Srebrnego Partnera Kongresu:

Srebrny Partner Kongresu:

– ma prawo do posługiwania się tytułem we własnych działaniach promocyjnych.

– logotyp Srebrnego Partnera z odnośnikiem do strony internetowej w materiałach elektronicznych (m. in. na stronie internetowej Kongresu).

Promocja podczas  Kongresu:

 • stoisko wystawiennicze
 • reklama w Programie Zjazdu
 • wymieniony w Programie jako sponsor

– logotyp Srebrnego Partnera na materiałach konferencyjnych (program,  identyfikatory)

– dołączenie materiałów reklamowych dostarczonych przez Srebrnego Partnera do materiałów kongresowych

– umieszczenie logotypu Partnera na tapecie promocyjnej wyświetlanej na ekranie w Sali konferencyjnej podczas przerw w wykładach

– oficjalne podziękowanie Srebrnemu Partnerowi na zakończenie Konferencji

 • uczestnictwo 1 gościa zaproszonego przez Partnera: udział w obradach, certyfikat uczestnictwa,
 • 3 noclegi, wyżywienie: 3x lunch (14,15,16.06.), 1x kolacja (13.06),
 • udział Balu Balneologa (14.06.),
 • udział w imprezie plenerowo-integracyjnej – kolacja grillowa (15.09)

Koszt pakietu Srebrnego Sponsora 10 000 PLN brutto

 

Propozycja dla Brązowego Partnera Kongresu:

Brązowy Partner Kongresu:

– ma prawo do posługiwania się tytułem we własnych działaniach promocyjnych.

– logotyp Brązowego Partnera z odnośnikiem do strony internetowej w materiałach elektronicznych (m. in. na stronie internetowej Kongresu).

Promocja podczas  Kongresu:

 • stoisko wystawiennicze
 • wymieniony w Programie jako Sponsor

– logotyp Brązowego Partnera na materiałach konferencyjnych (program,  identyfikatory)

– dołączenie materiałów reklamowych dostarczonych przez Brązowego Partnera do materiałów kongresowych

– umieszczenie logotypu Partnera na tapecie promocyjnej wyświetlanej na ekranie w Sali konferencyjnej podczas przerw w wykładach

– oficjalne podziękowanie Brązowemu Partnerowi na zakończenie Konferencji

 • uczestnictwo jednej osoby zaproszonych przez Partnera: udział w obradach, certyfikat uczestnictwa,

Koszt pakietu Brązowego Sponsora 5 000 PLN brutto

 

Zapraszamy do współpracy

Kontakt:

Karolina Makowska

Koordynator projektu – PTBiMF

tel.: 54 283 39 45

e-mail: karolina.makowska@vp.pl