Śladami Św. Jana Pawła II

 

Jp2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śladami Św. Jana Pawła II

Małopolska to rodzime ziemie Karola Wojtyły, oto najważniejsze miejsca warte zwiedzenia:

1. Kraków-Łagiewniki, sanktuarium bł. Jana Pawła II – Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” 

W Krakowie-Łagiewnikach powstaje od 2008 r. Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. To wotum dziękczynne za osobę bł. Jana Pawła II. Centrum zajmuje się badaniem życia, duchowości i twórczości Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II. W skład Centrum wejdzie wiele obiektów, m.in. sanktuarium bł. Jana Pawła II, Instytut Jana Pawła II oraz Centrum Wolontariatu. Do użytku wiernych oddano już dolną świątynię – Kościół Relikwii. W dniu 12 czerwca 2011 r. umieszczono tu w mensie ołtarzowej ampułkę krwi bł. Jana Pawła II. Znajdują się tu również mitra, ornat oraz krzyż pastoralny Ojca Świętego. W kaplicy Kapłańskiej, zbudowanej na wzór krypty św. Leonarda na Wawelu, umieszczono płytę nagrobną Jana Pawła II przeniesioną z Grot Watykańskich. Sanktuarium bł. Jana Pawła II, ul. Marcika 3, tel.: +48 12 2575313

2. Kraków, Pałac Biskupów Krakowskich – Okno Papieskie

Pałac biskupi stoi tuż przy Plantach przy ulicy Franciszkańskiej 3. Do koń- ca XIV w. biskupi krakowscy mieszkali na Wawelu i dopiero w kolejnym stuleciu przenieśli się do nowej siedziby. Była ona wielokrotnie przebudowywana, a obecny kształt pałac zyskał w XIX w. Karol Wojtyła jako kleryk tajnego seminarium duchownego ukrywał się tu przed hitlerowcami na przełomie 1944 i 1945 r. Jako kardynał i arcybiskup krakowski zamieszkał w pałacu w 1967 r., by pozostać tu aż do 1978 r. Rok później zatrzymał się w pałacu już jako papież Jan Paweł II podczas swej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 r. To właśnie wówczas wieczorami pod pałac przychodziła młodzież, a papież rozmawiał z młodymi, stojąc w oknie ponad portalem głównego wejścia, tam, gdzie dziś znajduje się jego wizerunek. Rozmowy takie Ojciec Święty prowadził podczas wszystkich kolejnych wizyt w Krakowie.

3. Kraków, bazylika św. Franciszka z Asyżu

Przy ulicy Franciszkańskiej wznosi się klasztor i kościół ojców Franciszkanów. Gotycka bazylika powstała w XIII w., lecz była wiele razy przebudowywana. Gdy Karol Wojtyła studiował w Krakowie teologię, często uczestniczył tu w mszach. Siadał w jednej z ław nawy, po lewej stronie od wejścia, blisko chóru muzycznego – dziś miejsce to oznaczone jest tabliczką. Przyszły papież modlił się często przed obrazem Matki Bożej Bolesnej zwanej Smętną Dobrodziejką Krakowa w kaplicy po prawej stronie nawy kościoła, a w kaplicy Męki Pańskiej (po drugiej stronie nawy) jako biskup i kardynał często odprawiał prywatnie drogę krzyżową. Dziś znajduje się w niej kopia Całunu Turyńskiego, poświęcona przez Jana Pawła II, a także trumienka ze szczątkami beatyfikowanej przez niego bł. Anieli Salawy. Bazylika św. Franciszka z Asyżu oo. Franciszkanów, pl. Wszystkich Świętych 5, tel.: +48 12 4225376

4. Kraków-Łagiewniki, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Sanktuarium odwiedzane przez miliony pielgrzymów rozsławił bł. Jan Paweł II. To on wyniósł na ołtarze św. Siostrę Faustynę – Helenę Kowalską. Jako metropolita krakowski propagował przekazane jej orędzie Bożego Miłosierdzia. W łagiewnickiej bazylice, konsekrowanej przez bł. Jana Pawła II 17 sierpnia 2002 r., znajduje się kaplica św. Siostry Faustyny z jej relikwiami. Słynący łaskami obraz Jezu ufam Tobie, namalowany podczas II wojny światowej przez Adolfa Hyłę na podstawie wizji świętej, umieszczono w kaplicy klasztoru Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, wzniesionego pod koniec XIX w. Tam też spoczywają szczątki św. Siostry Faustyny, która nale- żała do tego zgromadzenia i zmarła w Krakowie w 1938 r. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, ul. Siostry Faustyny 3, tel.: +48 12 2523307

5. Kraków-Nowa Huta, kościół Arka Pana

Pierwszy kościół wybudowany w dzielnicy Nowa Huta znajduje się w jej części znanej jako Bieńczyce. Dzieje tej parafii sięgają 1952 r. Karol Wojtyła od początku wspomagał posługą kapłańską tutejszego proboszcza i aktywnie wspierał walkę mieszkańców Nowej Huty o własny kościół. Władze komunistyczne nie chciały, aby we wzorcowym socjalistycznym mieście powstała nowa świątynia. W 1960 r. nakazały usunięcie krzyża z placu budowy na osiedlu Teatralnym. W jego obronie wystąpili wierni, doszło do zamieszek. W końcu lata zmagań zostały uwieńczone sukcesem i kardynał Wojtyła mógł osobiście konsekrować Arkę Pana w 1977 r. Kościół zachwyca architekturą, a także cennymi pamiątkami – darami katolików z całej Europy. Pełni też funkcję sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Na schodach wiodących do głównego wejścia stoi pomnik Jana Pawła II. Parafia Matki Bożej Królowej Polski, ul. Obrońców Krzyża 1, tel.: +48 12 6440624

6. Wieliczka, sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki

Na skraju Wieliczki, słynącej z kopalni soli wpisanej na listę UNESCO, stoi XVII-wieczny klasztor Reformatów. W klasztornej świątyni przechowywany jest obraz Matki Bożej Łaskawej namalowany na kamiennej płycie. Powstał zapewne w połowie XVI w. we Włoszech i trafił do Wieliczki dzięki przybyłym po sól kupcom. Umieszczono go w kapliczce, na miejscu której wzniesiono klasztorny kościół. Wstawiennictwu Maryi przypisuje się uratowanie miasta m.in. w 1992 r., kiedy gwałtowny wypływ wody z kopalni groził zniszczeniem jego znacznej części. W 1995 r. obraz został ukoronowany poświęconymi przez Jana Pawła II koronami papieskimi. Odpusty przypadają tu 2 sierpnia (święto Matki Bożej Anielskiej) i 4 października (wspomnienie św. Franciszka z Asyżu). Klasztor i parafia św. Franciszka z Asyżu w Wieliczce, ul. brata Alojzego Kosiby 31, tel.: +48 12 2781866

7. Kraków, sanktuarium św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Skałce

Barokowa świątynia w miejscu zwanym Skałką połączona jest z klasztorem Paulinów, rezydujących tu od XV w. W 1079 r. siepacze króla Bolesława Śmia- łego zabili tu biskupa Stanisława ze Szczepanowa (późniejszego patrona Polski). Jego szczątki wkrótce przeniesiono na Wawel, a w XIII w. biskup został kanonizowany. Do dziś żywa jest tradycja procesji ku czci św. Stanisława z Wawelu na Skałkę (w niedzielę najbliższą dniowi 8 maja). Jan Paweł II odwiedził Skałkę w 1979 r., co upamiętnia pomnik z 2007 r. Krypta Zasłużonych na Skałce to miejsce wiecznego spoczynku wybitnych Polaków, m.in. malarza i dramaturga Stanisława Wyspiańskiego i noblisty Czesława Miłosza, i druga po Wawelu nekropolia narodowa (panteon narodowy). Sanktuarium św. Stanisława BM na Skałce – bazylika św. Michała Archanioła i klasztor oo. Paulinów, ul. Skałeczna 15, tel.: +48 12 6190900

8. Kraków, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Maius

Najstarsza polska uczelnia, założona w 1364 r. przez króla Kazimierza Wielkiego, wykształciła wielu sławnych Polaków. W 1938 r. Karol Wojtyła właśnie tu rozpoczął studia polonistyczne. Jako skromny student brał udział w zajęciach w tzw. Gołębniku, czyli budynku Wydziału Polonistyki na rogu ulic Jagiellońskiej i Gołębiej. Przypomina o tym tablica w ścianie gmachu. Ale pierwszy raz Karol zawitał na uniwersytecie, mając 10 lat. Uczestniczył w promocji doktorskiej swego brata w Collegium Maius, najstarszym budynku uczelni. Podczas drugiej pielgrzymki do Polski, w czerwcu 1983 r., odebrał tu tytuł doktora honoris causa. Dziś w Muzeum Uniwersytetu można zobaczyć kilka pamiątek papieskich. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15, tel.: +48 12 4220549, zwiedzanie: pn.–sob. 10.00–15.00, w grupach co 20 min, odpłatnie.

9. Kraków, kamień papieski na Błoniach

Obok alei 3 Maja, na skraju krakowskich Błoń, największej łąki w Europie znajdującej się niemal w centrum miasta (prawie 50 ha), zobaczyć można wielki, szary głaz. To blok granitu, ważący 26 ton, sprowadzony z okolic Morskiego Oka w Tatrach. Ustawiony został tu w 1997 r., w 19. rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II jako symbol spotkań papieża Polaka z wiernymi. Błonia były bowiem miejscem wielkich mszy papieskich podczas pielgrzymek Ojca Świętego do ojczyzny w latach 1979, 1983, 1997 i 2002. W tym ostatnim roku w mszy uczestniczyło tu 2,5 mln wiernych! Tuż po śmierci papieża Polaka pod kamień papieski dotarł Biały Marsz pogrążonych w żałobie wiernych, dla których odprawiono tu mszę dziękczynną za całe życie Jana Pawła II. Rok później na Błoniach spotkał się z wiernymi następca Karola Wojtyły na Tronie Piotrowym – papież Benedykt XVI.

10. Kraków, cmentarz Rakowicki – grób rodzinny Wojtyłów

Najstarsza istniejąca nekropolia krakowska powstała w 1803 r. i obecnie składa się z dwóch części przedzielonych ulicą biskupa Prandoty. W pół- nocnej części, zwanej Cmentarzem Wojskowym, znajduje się grobowiec rodziny Kaczorowskich, z której wywodziła się matka Karola Wojtyły. Tu właśnie pochowano – zmarłego 18 lutego 1941 r. – ojca przyszłego papieża. Matka Karola Wojtyły zmarła dużo wcześniej – gdy mały Lolek miał zaledwie 9 lat, w 1929 r. – i pochowano ją w Wadowicach. Do rodzinnego grobowca jej szczątki przeniesione zostały, gdy Karol Wojtyła był już metropolitą krakowskim. Wówczas także spoczęły tu szczątki jego starszego brata Edmunda, zmarłego w 1932 r. w Bielsku. Obok odnowionego grobowca stoi pomnik modlącego się Jana Pawła II. Cmentarz Rakowicki – Cmentarz Wojskowy, ul. Prandoty 1

 

Dodatkowo w Wieliczce znajduje się aleja Jana Pawła II, przebiegająca od ul. Daniłowicza do Ogrodu Żupnego, po środku której stoi pomnik Jana Pawła II. Trakt ten istnieje od 1998 r.

 

Poniżej prezentujemy mapkę wybranych Sanktuariów i Miejsc kultu religijnego (kliknij w obrazek aby powiększyć):

UMWM_sladamiJPII_pol_2006.qxd

 

źródło:

http://www.it.wadowice.pl/zdjecia/a/zal/sladami-jana-pawla-2-pl_201405241438.pdf

http://www.visitmalopolska.pl/sacrum/Strony/sladamai-jana-pawla-ii-170.aspx